spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka arrow Územní plán BSRA

Územní plán BSRA

Územní plán Brněnské sídelní regionální aglomerace

Jediným platným a relevantním územním plánem velkého územního celku je tzv. Územní plán velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace, který schválila vláda republiky v roce 1985 a jehož platnost vláda prodloužila do roku 2010.

V tomto územním plánu se o směru R43 (někdy také nazývaném severozápadní tangenta Brna) uvádí:

"... v severozápadním sektoru [okolo Brna] je dopravní řešení tangenty z hlediska regionálních vztahů nevýznamné a nepřevyšuje nutnost řešení vnitroměstských vztahů v souvislosti s výstavbou sídlišť v tomto prostoru. Její výběr se proto ponechává dlouhodobému výhledu"

a

"...směr Brno - napojení na R35 nepatří mezi ty směry, které mají mezinárodní význam... a ...tento význam v dohledné době nenabude ...".

Je odtud jasné, že regionální, nadregionální či dokonce transevropský význam R43 nebyl v minulosti při schvalování územního plánu dokumentován a tedy nebyl jako závazný a schválený vložen do územního plánu.

Tedy v platném územním plánu komunikace tohoto typu neexistuje a nesmíme se nechat zmást označením R43 na výkrese územního plánu. Závazná textová část územního plánu, kde se podává výklad k tomu, co je míněno pod R43 (viz výše) jasně dokumentuje, že tímto územním plánem nebyla schválena žádná regionální, nadregionální či dokonce transevropská komunikace.

Doplňující informace:
Směrnice pro uspořádání území BSRA
Usnesení vlády ze dne 13. března 1985
Zkrácený přehled ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace

< Předch.   Další >
spacer
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer