spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka

R43, město, kraj a my

Zdroj: Lidové noviny - Brno 1.6.2007

Autor: JIŘÍ ZLATUŠKA, senátor, člen Rady města Brna
BRNĚNSKÝ ÚHEL POHLEDU

Trasování rychlostní komunikace R 43 budí oprávněnou pozornost. Až donedávna se počítalo s jedinou "možnou" variantou pro tah Brno-Svitavy, a to po trase za protektorátu plánované a zčásti i postavené "německé" dálnici Vídeň-Vratislav.
Kritici, kteří mají na své straně i nebývalých zhruba 35 tisíc podpisů, namítají, že Brno potřebuje dálniční komunikaci, která bude trasována jako obchvat města, nikoli průtah sídlištěm, které je srovnatelné s okresním městem. Zastánci "tradičního" řešení argumentují dlouhodobými záměry i vysokým stupněm připravenosti plánů na dostavění za války zastavené stavby.
Jihomoravský kraj užívá argument plánů trasy "německé" dálnice i při prosazování spojení Brna s Vídní trasou R 52. I zde kraj dlouho tvrdil, že je vše důkladně připravováno a že úvahy o jiném vedení by výstavbu spojení jen oddálily. Kritická zpráva ombudsmana však tento postup staví do úplně jiného světla: Kraj při zvažování alternativ nepostupuje ve shodě s možnostmi, které předvídá zákon, vybírá trasu na základě politického zadání a svým postupem popírá smysl a účel strategického výběry koridorů.
Podobně se před časem vyjádřila i Evropská komise, což může blokovat potřebné finance.
Existují vážné důvody k obavám, že průtah Bystrcí povede k podobným koncům. R 43 je součástí transevropské dopravní sítě, jako taková je zahrnuta v přístupové smlouvě k EU. Evropský parlament ale pro tyto tahy rozhodl, že musí "míjet sídelní útvary na trasách stanovených sítí". To trasa přes Bystrc nesplňuje, nemluvě o požadavku korektně posoudit možné trasy ve smyslu postupu územního plánování, nikoli prosadit politicky apriorně vybranou trasu za pomoci poštvávání městských částí jedné proti druhé.
Jihomoravský kraj prohrál již několik soudních sporů s aktivisty, a krajský úřad lze bez rozpaků označit za usvědčeného viníka nekorektního postupu souvisejícího s územním plánováním i respektováním postojů veřejnosti, které předepisují nejen naše zákony, ale i mezinárodní smlouvy, konkrétně Aarhuská úmluva.
Zadání variantního zpracování územního plánu města Brna přispívá k možnosti najít spolu s krajem alternativu vedení R 43, která tranzitní kamionovou dopravu ve směru sever-jih povede mimo území města Brna a z Bystrce a komunikace údolím Svratky neudělá další vstupní bod, kterým bude dálková doprava vjíždět do města. Obchvat města přes Boskovickou brázdu může negativně zasáhnout menší počet obyvatel, z hlediska odlehčení stávajících severo-jižních tras bude přínos pro zbytek města zhruba stejný, bez zbytečné zátěže Bystrce či Bosonoh.
Variantní zpracování územního plánu nevede k otázce, zda silnici R 43 stavět, ale kudy ji vést. Projíždějící transevropská doprava na území města nepatří. Snažme se na této tezi nalézt shodu města s krajem. Ušetříme si do budoucna kritiku ze strany ombudsmana. Výrazně se omezí i riziko, že na významné silniční tahy nebude možné užít evropské peníze a finance budou chybět na infrastrukturní stavby, které Brno také potřebuje. Obchvat města Boskovickou brázdou nepřinese z hlediska tranzitní kamionové dopravy ostatním městským částem menší úlevu, než pošleme-li tyto kamiony přes Bystrc. Variantní zadání územního plánu může umožnit nepředpojaté a skutečně koncepční strategické rozhodnutí.

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce< Předch.   Další >
spacer
Aktuálně
V médiích

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer