spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka

Brno potřebuje skutečný obchvat
červen 2007, Brněnský metropolitan, strana 2

Mgr. MARTIN ANDER, Ph.D.,
náměstek primátora města Brna
(Strana zelených)

Veřejná diskuse o tom, zda se při přípravě nového územního plánu zabývat ve variantách také rychlostní silnicí R43, je v plném proudu.

Osobně jsem se zúčastnil všech projednání s veřejností, orgány státní správy i samosprávy, které magistrát uspořádal. Neodmítl jsem ani jedno pozvání na jednání zastupitelstev městských částí. Hojná účast veřejnosti na těchto jednáních dokládá, že otázka, zda vést budoucí transevropskou dálnici přes území našeho města, občany velmi zajímá.

Územní plán je pro život města důležitý dokument. Právu při jeho přípravu je ten nejvhodnější čas diskutovat o různých variantách rozvojových projektů a dopravních řešení, včetně R43. První dvě varianty konceptu územního plánu, schválené v dubnu 2006, však shodnu umísťují R43 do bystrcké trasy přes Brněnskou přehradu. Aktuální požadavek prověřit také variantu, kdy R43 nepovede přes území města, je tedy na místu. Teprve podrobně zpracované varianty mohou být základem pro férovou diskusi o tom, která z nich je lepší. Požadavky na to, aby se žádná taková varianta nezpracovávala, vidím jako krátkozraké a politicky motivované. Jsou to hlasy, které nestojí o objektivní debatu.

Základním a doufám že společným cílem všech zastupitelů města je ochránit občany Brna před negativními důsledky tranzitní, převážně kamionové dopravy. I menší obce proto budují obchvaty. Někteří v Brně však stále trvají na průtahu R43 městem. Vždyť ale Bystrc, Kníničky a Bosonohy jsou přece také Brno a rekreační oblast Brněnské přehrady stojí za ochranu před kamiony - ve slunečných dnech sem chodí za rekreací desítky tisíc lidí. Třetí varianta územního plánu, jejíž zadání má v červnu projednat zastupitelstvo, tak otevírá cestu k přípravě skutečného obchvatu Brna v trase Boskovickou brázdou.

Po dosavadních zkušenostech s jednáním s úředníky Evropské komise mohu myslím zodpovudně říct, že Brusel nedá peníze na nic, co bude mít převažující význam místní či regionální, nikoli transevropský. Navíc unijní pravidla jasně říkají, že silnice takového významu se mají osídleným územím vyhýbat, a ne je protínat. Bystrcká trasa R43 tak finanční podporu od Evropské unie nemá šanci získat a bez ní ji český stát nepostaví. Ačkoliv se nyní zdá být trasa Boskovickou brázdou méně připravená, v důsledku má větší šanci, že bude rychleji postavena a pomůže odvést kamionový tranzit mimo město. Věřím proto, že červnové zastupitelstvo dá přípravě třetí varianty územního plánu zelenou.

< Předch.   Další >
spacer
Aktuálně
V médiích

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer