spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka arrow Aktuálně arrow Opět posuzování vlivů R43 na životní prostředí (EIA)

Opět posuzování vlivů R43 na životní prostředí (EIA)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se již od roku 2001 snaží získat stanovisko EIA o vlivech  R43 na životní prostředí. Dvakrát to bylo na základě námitek občanů vráceno ŘSD k přepracování a doplnění. V roce 2005 MŽP rozhodlo, ze ŘSD musí dokumentaci EIA doplnit o posouzení varianty R43 Boskovickou brázdou. To se ŘSD velmi nelíbilo a ŘSD se dlouhodobě bránilo ...

MŽP nyní uveřejnilo doplnění dokumentace EIA k R43 na http://eia.cenia.cz/eia/244.php a postupně informaci o možnosti se vyjádřit zveřejňují na svých úředních deskách obce (oznámení Bystrc; oznámení Kníničky; oznámení na vývěsce odboru životního prostředí Magistrátu města Brna).

Je to velice důležitá záležitost, neboť bez stanoviska EIA nemůže ŘSD pokračovat v přípravách R43 přes Brno.

Termín na vyjádření veřejnosti je 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce obce. Vyjádření je možné zasílat na MŽP nebo na obec, která má vyjádření občanů 15 dnů po skončení lhůty přeposlat na MŽP. Nejlépe je však zaslat vyjádření na MŽP a dát na obec (městskou část) kopii. Bystrc zveřejnila oznámení 30.5.2007, Kníničky 24.5.2007.

 

Pouze první reakce:

1) Je neuvěřitelné, že se ŘSD po tolika letech pokouší předložit dokumentaci EIA podle již 6 let neplatného zákona 244/1992, který není v souladu s legislativou EU. Nyní platí zákon 100/2001 Sb.. Zrušený zákon 244 nezahrnuje klíčové posouzení vlivů na zdraví obyvatelstva.

2) ŘSD nepředkládá dokumentaci celou, ale jen jakési doplnění, které jasně dokládá, že posouzení pro všechny varianty není uděláno stejnou metodikou a občan, který nemá přístup ke zbytku dokumentace předložené před několika lety nemá ani šanci si přečíst, o co se jedna.

3) Pozitivní je, že biologické hodnocení a hodnocení vlivu na chráněné oblasti pro trasování R43 Boskovickou brázdou dokazuje, že z těchto hledisek trasování R43 jako OBCHVATU města Brna Boskovickou brázdou nejsou žádné podstatné problémy.

4) Pozitivní je, že je citován správně závěr z Vyhledávací studie HBH z roku 2005 pro trasování R43 Boskovickou brázdou, tj. že průchod R43 Boskovickou brázdou je možný.

5) Neuvěřitelné ale je, ze zpracovatel dokumentace EIA, který se má starat o vlivy na životní prostředí, zakládá své nejkritičtější argumenty na DOPRAVNÍCH aspektech. Toto je záležitost dopravních odborníků z ŘSD a ne posuzovatele EIA ! Není vyloučeno, že autorizovaná osoba ing. Mertl si tím založil důvod k tomu, aby mu byla ministrem MŽP odebrána autorizace za jeho zásadní dokumentované pochybení. Dokumentace EIA od osoby, které byla odebrána autorizace by nepochybně nemohla byt platná.

6) Stejně jako v minulosti Krajský úřad JMK podal velmi "zajímavé vyjádření", kde zamlčel že R43 přes Brno není závazně schválena v územním plánu brněnské aglomerace, na druhé straně se pokusil "kontrastem" argumentovat, ze R43 Boskovickou brázdou není součástí územně plánovací dokumentace a také uvedl, že R43 je součástí územního plánu města Brna z roku 1994 (což je zřejmě protiprávní neb se tak stalo v rozporu nadřazenou územně plánovací dokumentací brněnské aglomerace). Navíc se Krajský úřad opět pokouší bagatelizovat zapojení R43 do nejvyšší transevropské dálniční a silniční sítě TEN.

7) "Očekávaně" nehorázný je i závěr zpracovatele dokumentace EIA, který bez jakéhokoliv doložení věcnými argumenty uzavírá větou o JEDNOZNAČNÉ preferenci varianty D přes Bystrc a končí ne větou o životním prostředí, což byl jeho úkol, ale opět větou o DOPRAVĚ.

8) Kromě toho, ze předložené doplnění dokumentace EIA má spoustu vad, čtenář bude nepochybně zmaten, neb vůbec není jasné, jaké varianty se vlastně posuzují. Zpracovatel dokumentace EIA převzal zmatečné označení variant v Boskovické brázdě z politicky účelové terminologie Krajského úřadu JMK a je třeba pochopit, že tzv. Varianta I Boskovickou brázdou totiž vůbec NENÍ variantou R43, ale jen doplněním varianty R43 pres Bystrc o pomocnou dvoupruhovou silnici a to ještě trasovanou nekvalitním způsobem.

Aby to občané měli "jednodušší", tak MŽP neuveřejnilo tuto dokumentaci na standardní adrese na Internetu (ta nefunguje), ale pouze na výše uvedeném odkazu. Jak Vás nepochybně hned zarazí, na teto adrese je pouze JEDNA jediná dokumentace EIA podle již zrušeného zákona. To jen dokresluje do jaké absurdní situace se posuzování EIA pro R43 v oblasti Brna dostalo.

Bohužel navíc občan zjistí, že dokumentace EIA je zde zveřejněna v jednom balíku, který sice nemá téměř 200 MB, jak to MŽP udělalo v jiném případě nedávno, ale i 30 MB je pro mnoho občanů hodně velký balík.

 

Zde naleznete dokument (označený jako III) s "hlavním" závěrem na str. 85,

dále

Část I - dopravní řešení

Část II - změny ve variantě D (bystrcká)

Závěr biologického hodnocení pro Boskovickou brázdu (souhlasný závěr pro R43 v Boskovické brázdě)

Závěr posuzování vlivů na Evropsky významnou lokalitu (souhlasný závěr pro R43 v Boskovické brázdě)


Všechny soubory jsou po formátové komprimaci, aby je bylo lépe možno si stáhnout z WEBu.

 

Zde je návrh možných námitek k EIA.

< Předch.   Další >
spacer
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer