spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka arrow Aktuálně arrow Proběhla veřejná debata v Bystrci

Proběhla veřejná debata v Bystrci
Kudy vést R 43 – pod tímto názvem uspořádala občanská sdružení Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích a Občané Brněnské aglomerace proti průtahům svým městem ve čtvrtek 14.6.2007 v sále Společenského centra v Brně-Bystrci setkání s občany o aktuální otázce života našeho města – problematice vedení rychlostní komunikace R43.

Se současným stavem řešení této otázky seznámil občany doc. Petr Firbas, který názorným způsobem vyvrátil nejčastější mýty obhajující stavbu R43 v trase Kuřim-Troubsko. Například tradovanou informaci, že trasa přes Bystrc je prakticky připravena ke stavbě, zpochybnil argumentem, že v úseku D1 - Kuřim patří pozemky dosud asi 1380 vlastníkům a státu patří výrazná menšina. K častému tvrzení, že trasa přes Bystrc výrazně uleví dalším městským částem, uvedl, že při vedení rychlostní komunikace přes Bystrc pokles v některých ulicích Žabovřesk činí asi 15%, v jiných částech pak jen 1 - 5%. Současně vysvětlil, že dopravně lepší a koncepční je vedení trasy tak zvanou Boskovickou brázdou, což umožňuje čerpání prostředků z fondů EU a výsledné řešení nevyžaduje v blízké budoucnosti stavět další paralelní trasu a délka vedení trasy R43 od D1 po společný bod nad Kuřimí Boskovickou brázdou je o cca 3 km kratší než Bystrcká trasa.

Na setkání poté vystoupili mimo jiné náměstek primátora města Brna Mgr. Martin Ander, senátor a člen Rady města Brna prof. Jiří Zlatuška, zástupci městské části Brno-Bystrc a další pozvaní hosté, kteří podpořili svými názory iniciativu proti vedení rychlostní komunikace přes Bystrc a pro vypracování varianty řešení trasy R43 mimo území Brna Boskovickou brázdou mezi Kuřimí a Ostrovačicemi jako součást obchvatu města Brna. Setkání se nezúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem rychlostní komunikace. Někteří řečníci rovněž vyjádřili pochybnosti o tom, nakolik je reálný záměr zastřešit komunikaci vedoucí v zářezu přes Bystrc, protože podle zkušeností z obdobných staveb nejsou takové sliby plněny z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Při debatě se rovněž hovořilo o tom, že petici proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase dříve plánované německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko podepsalo již více než 35.000 osob a že v současné době probíhá posuzování vlivu R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim na životní prostředí, avšak podle již 6 let neplatného zákona 244/1992 Sb. Jak bylo zdůrazněno, tento zákon není v souladu s legislativou EU, zejména Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, protože nezahrnuje klíčové posouzení vlivů na zdraví obyvatelstva.

V závěru setkání se k problematice trasy R43 kriticky vyjádřili někteří účastníci z řad občanů. Ve svých vystoupeních všichni odmítli vedení rychlostní komunikace v trase Kuřim-Bystrc-Troubsko, mimo jiné proto, že vedením přes Bystrc bude nenávratně poškozena největší rekreační oblast Brna - Brněnská přehrada.

Zaznamenal: Jaromír Saxl


Relevantní materiály:


Další >
spacer
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer