spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka arrow Návrh úz. prognózy JMK

!!! Ministerstvo pro místní rozvoj konečně DEFINITIVNĚ potvrdilo, že R43 nebyla a není závazně schválena v územním plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace !!!

Dopis od náměstka ministra potvrzující tento fakt k nahlédnutí zde.
Připomínkujme nové zadání územního plánu města Brna!! (v článku naleznete Oznámení o projednávání změny zadání ÚpmB; postup jak podávat připomínky a také korektní návrh textu připomínek prověřený právníkem.


Ke 14. červnu 2007 jsme vás zvali na veřejnou debatu v Bystrci s náměstkem primátora města Brna Mgr. Martinem Anderem, brněnským radním prof. Jiřím Zlatuškou, se zástupci MČ Bystrc a zpracovatelem dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Průběh akce je zachycen zde, úvodní prezentace akce se zásadními informacemi k dispozici zde.

MARTIN ANDER, náměstek primátora města Brna:
Brno potřebuje skutečný obchvat


JIŘÍ ZLATUŠKA, senátor, člen Rady města Brna:
R43, město, kraj a my
! Doplněno: REAKCE KRAJE NA ČLÁNEK SENÁTORA ZLATUŠKY - pdf k nahlédnutí 


Upozorňujeme na zneužívání termínu "Nulová varianta". Uzemní plán města Brna bez R43 je jediným správným řešením, kdy tranzitní doprava nebude zavlékána nikam do města Brna, tedy ani do Řečkovic, Králova Pole, Žabovřesk a také ne do Kníniček, Bystrce a Bosonoh. R43 jako obchvat celého města Brna je jediné správné řešení a je to řesení pro CELÉ město Brno.

Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách věnovaných problematice rychlostní silnice R43.

Tyto stránky nemusely vzniknout, kdyby některé orgány a jimi řízené organizace na začátku 21. století neprosazovaly výstavbu transevropské dálnice nejvyššího řádu tak, aby vedla středem městské části Bystrc - t.j. hustě a souvisle obydlenou zónou o velikosti okresního města s 25 000 obyvateli, neničila zóny čistého bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, a nedegradovala nenahraditelnou rekreační oblast pro celé Brno - Brněnskou přehradu.

Image

Věříme, že celý tento plán, nehodný územního plánování pro další století, zůstane pouze na papíře a že městské části Bystrc a Kníničky, obce Jinačovice a Rozdrojovice a Brněnská přehrada budou i nadále sloužit k tomu, k čemu jsou určeny - ke kvalitnímu bydlení a příjemné rekreaci. Současně doufáme, že se také nebude dále zhoršovat životní prostředí pro naše spoluobčany v Bosonohách a Troubsku.

Cílem aktivit prezentovaných na těchto stránkách je zabránit dalším chybným rozhodnutím magistrátu města Brna a krajského úřadu JMK. Doufáme, že místo stavění různých městských částí Brna proti sobě a severu kraje proti Brnu se bude věcně a konstruktivně pracovat pro nejlepší možné řešení - kudy by R43 mohla vést, co nejvíce pomáhat a co nejméně škodit.

Image
< Předch.   Další >
spacer
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer