spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka

Komentář k Územně Plánovacímu Podkladu

Komentář k Územně Plánovacímu Podkladu

Územně Plánovací Podklad (ÚPP) ve formě územní prognózy však může být využit za podmínek stanovených stavebním zákonem k tomu, že se v procesu pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) velkého územního celku může postup zkrátit a místo standardního postupu:

  • Návrh zadání územního plánu
  • Koncept územního plánu
  • Návrh uzemního plánu
  • Schválení územního plánu

se upustí od Konceptu územního plánu a zůstane jen posloupnost

  • Návrh zadání územního plánu
  • Návrh uzemního plánu
  • Schválení územního plánu

Tento zkrácený postup umožňuje v principu § 21 odstavec 6 stavebního zákona, kde se praví:

"(6) .... Od zpracování konceptu řešení územního plánu velkého územního celku může být na návrh pořizovatele při schválení zadání upuštěno, jestliže řešení bylo prověřeno územní prognózou projednanou podle odstavců 2, 3 a 4. Zadání musí splňovat v těchto případech funkce souborného stanoviska podle odstavce 5."

Zkrácený postup pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) má několik specifických nedostatků, např.:

  1. územní prognóza nemá zadání schválené zastupitelstvem a předložené veřejnosti k diskuzi
  2. pouze v územní prognóze se studují varianty, návrh zadání územního plánu pak již musí mít funkci souborného stanoviska, tj. být bez variant

Obecně lze konstatovat, že zkrácené řízení, kdy se upustí od koncetpu územního plánu velkého územního celku (kde se mají zkoumat varianty) a přistoupí se ke schválování návrhu zadání územního plánu bez variant, bylo snad použitelné za totality, kdy se o problematice veřejně přílis nediskutovalo, ale jen se formálně schvalovalo řešení, které bylo předem odsouhlaseno např. na sekretariátu "strany".

Toto zkrácené řízení je rozhodně nevhodné pro komplexní případy, kterým rozhodně je například územní plán velkého územního celku JMK. Nicméně pracovníci JMK se pro tento, podle našeho názoru nevhodný postup, rozhodli.

< Předch.   Další >
spacer
Aktuálně
V médiích

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer