spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka

Návrh územní prognózy JMK k problematice R43 - plná citace
Návrh územní prognózy JMK k problematice R43 - plná citace

Rychlostní silnice R 43, jejíž řešení v oblasti města Brna bylo sledováno ve variantách :

  • R 43, varianta Bystrc, respektive Německá dálnice ( akce č . 30 ) - základní řešení,
  • R 43, varianta boskovickou brázdou ( akce č . 34 ) - sledována jako alternativa,
  • R 43, varianta Komín, respektive F ( akce č . 342 ) - akce nezařazena.

Zpracovatel GD [Generelu dopravy] JMK v dopravním modelu porovnal variantu R 43 boskovickou brázdou a variantu R 43 Komín s řešením R 43 přes Bystrc.

Vedení rychlostní silnice R43 Boskovickou brázdou bylo ověřováno dopravním modelem v subvariantách C a D. Zpracovatel GD JMK došel k závěru, že z dopravního hlediska jsou uvedené subvarianty méně vhodné než subvarianty s R 43 Bystrc, a proto nedoporučuje k dalšímu sledování variantu R 43 Boskovickou brázdou.

Realizace varianty R43 Komín s navazující úpravou stávajícího koridoru silnice I/43 až do prostoru Svitávky sice ušetří stavbu rychlostní silnice v nové trase a odstraní její nový barierový efekt v krajině, současně však klade značné technické nároky na zkapacitnění a úpravu stávající trasy v průchodu urbanizovaným územím, včetně nutnosti chránit stávající zástavbu protihlukovými opatřeními. Neexistence doprovodné trasy je z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti dopravy na rychlostní komunikaci značným handicapem a výrazně komplikuje dopravní obsluhu přilehlého území.

Doporučením zpracovatele GD JMK je v preferenci řešení podle varianty R 43 Bystrc. Její realizace pak vyvolá změnu v zatřídění silnice I / 43 v úseku Brno - Sebranice.

< Předch.   Další >
spacer
Aktuálně
V médiích

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer